Picture
- การสร้างฮอร์โมน เป็นโคเอนไซม์ (co-enzyme) ที่ช่วยเร่งปฏิกิริยาการสร้างฮอร์โมนเพศชายคือเทสโทสเตอร์โลน (testosterone)

- ช่วยส่งเสริมการสร้างสเปิร์มหรือตัวอสุจิในเพศชาย

- ช่วยให้การผลิตเชื้ออสุจิอยู่ในปริมาณที่ปกติ ช่วยกระตุ้นความต้องการทางเพศ

- มีความสำคัญต่อการแบ่งเซลล์และการผลิตอสุจิแข็งแรง

- เป็นแร่ที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำงานทางเพศชาย

- เสริมสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อ และช่วยเพิ่มการสร้างฮอร์โมนเพศชายโดยไปช่วยกระตุ้นการหลั่ง testosterone ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นการสังเคราะห์ โปรตีน (anabolism)

- Zinc จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและการเจริญของระบบสืบพันธุ์ และช่วยให้ต่อมลูกหมากทำหน้าที่ได้ถูกต้อง ป้องกันการเป็นหมัน

- Zinc มีความสำคัญต่อการควบคุมการทำงานของฮอร์โมนอินซูลิน (insulin) และควบคุมการทำงานของอวัยวะรับสัมผัส (taste sensation) ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- Zinc ยังช่วยในการปรับปรุงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยเฉพาะควบคุมการทำงานของเม็ดเลือดขาวชนิด ทีลิมโฟไซต์ (T-lymphocyte) ให้ทำงานป้องกันเชื้อโรคแปลกปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- Zinc มีส่วนสำคัญในขบวนการสร้างกรดนิวคลีอิค (nucleic acid) ทั้งดีเอ็นเอ (DNA) และอาร์เอ็นเอ (RNA) ซึ่งพบว่าในระยะที่ร่างกายต้องการสร้างเซลล์ใหม่ๆ ไม่ว่าหลังผ่าตัด, เป็นแผลต่างๆ ยิ่งจำเป็นต้องมีขบวนการนี้มากขึ้นเสมอ

- Zinc เป็นส่วนหนึ่งของเอ็นไซม์ซูเปอร์อ๊อกไซด์ ดิสมิวเทส (superoxide dismutase; SOD) ซึ่งเป็นสารต้านปฏิกิริยาอ๊อกซิเดชั่น (potent antioxidants) ที่มีอยู่ในร่างกาย

- Zinc ร่วมทำงานกับ เอ็นไซม์ แลคเตตและมาเลตดีไฮโดรจีเนส (latate and malate dehydrogenase) ซึ่งเป็นเอ็นไซม์ที่ร่างกายใช้ในขบวนการสร้างกำลังงาน 
 
Picture
              มหัศจรรย์ เบต้า – กลูแคน สารอาหารเพิ่มภูมิคุ้มกันจากธรรมชาติ
จาก การสำรวจพบว่า 86% ของเด็กที่ป่วย[1] ป่วยด้วยโรคหวัด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การเรียนรู้ของเขาต้องสะดุดหยุดลงและขาดช่วง ดังนั้นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ลูกในเบื้องต้นที่คุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้ คือ การเลือกให้ลูกได้รับสารอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเขา เพราะสารอาหารที่เพียงพอและเหมาะสม จะช่วยให้เด็กๆ มีร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อทุกๆ โอกาสในการเรียนรู้ และในปัจจุบันเรายังพบว่ามีการเพิ่มสารอาหารจากธรรมชาติที่มีผลวิจัยรับรอง แล้วว่า ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจซึ่งก็คือ 

เบต้า-กลูแคน 


                  เบต้า-กลูแคน สารอาหารจากธรรมชาติ
            
      เบต้า-กลูแคน เป็นสารอาหารที่พบอยู่ในกลุ่มของโพลีแซค-คาไรด์ หรือน้ำตาลโมเลกุลเดียวที่จับตัวกันเป็นสายครับ ซึ่งสารประเภทนี้มักพบตามธรรมชาติอยู่ในผนังเซลล์ของ ยีสต์ เชื้อราบางประเภท ธัญพืช เช่น ข้าวโอ๊ตและข้าวบาร์เลย์ และสาหร่าย

• เบต้า-กลูแคนจะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันให้ตื่นตัวและพร้อมใช้งานเสมอในการต่อสู้กับเชื้อโรค

• เบต้า-กลูแคนช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของอาการต่างๆ ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วขึ้นเมื่อไม่สบาย

• เบต้า-กลูแคนจากเบเกอร์ยีสต์เป็นเบต้า-กลูแคนที่สกัดบริสุทธิ์มีลักษณะโครง สร้างโมเลกุลจับที่ตำแหน่ง 1,3 และ 1,6 มีผลวิจัยรองรับว่า ช่วยลดอาการอันเกิดจากการติดเชื้อของระบบภูมิคุ้มกันโดยรวมของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบทางเดินหายใจ และมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย

• เบต้า-กลูแคน ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากมีดีเอชเอ ที่ช่วยลดการเกิดการอักเสบ และการติดเชื้อของระบบภูมิคุ้มกัน 

                 เบต้า-กลูแคน เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน
                 ในร่างกายของมนุษย์จะมีระบบภูมิคุ้มกัน ที่เปรียบเสมือนด่านแรกป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ระบบการทำงานภายในร่าง กาย ระบบภูมิคุ้มกันที่ติดมากับตัวมี 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรก ประกอบไปด้วยผิวหนัง เยื่อบุผิว และระบบการหลั่งที่มีหน้าที่ในการขับสารพิษออกจากร่างกาย ส่วนที่สอง ประกอบด้วย เซลล์เม็ดเลือดขาว 2ประเภทได้แก่ Neutrophil และ Monocyte ทำหน้าที่กำจัดและทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย

                 เบต้า-กลูแคน เป็นหนึ่งในสารอาหารที่จะช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ด้วยวิธีการทำงานคือ เมื่อร่างกายได้รับเบต้า-กลูแคน 1,3 / 1,6 จากอาหาร เบต้า-กลูแคนจะถูกย่อย และดูดซึมในลำไส้เล็ก เข้าสู่เม็ดเลือดขาว และกระจายไปสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกายและเบต้า-กลูแคนนี้จะกระตุ้นให้เซลล์อื่นๆ ในระบบภูมิคุ้มกัน พร้อมที่จะกำจัดเชื้อโรค ส่งผลให้มีการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น

                 เบต้า-กลูแคน เพื่อการเรียนรู้ที่แตกต่าง 

                 เบ ต้า-กลูแคน 1,3/1,6 เป็นตัวช่วยหลักในการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจในเด็กเล็ก ซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวกับการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งระบบทางเดินหายใจถือว่าเป็นช่องทางที่จะได้รับเชื้อมากที่สุด รวมไปถึงปากและผิวหนัง การได้รับเชื้อผ่านทางลมหายใจเข้าออกนั้น สามารถก่อให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับระบบอวัยวะทางเดินหายใจภายใน เช่น ไข้หวัดเรื้อรัง ทอนซิลอักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดบวม ปอดอักเสบ ภูมิแพ้ และหอบหืด ซึ่งอาการเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้ว และไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง ก็อาจจะทำให้เด็กมีอาการป่วยเรื้อรัง ซึ่งเมื่อเด็กๆ มีอาการป่วยบ่อยก็เท่ากับว่าเป็นการตัดโอกาสทางการเรียนรู้ และกระทบต่อพัฒนาการโดยรวมของร่างกาย ดังนั้นหากต้องการให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรง 
                  คุณพ่อคุณแม่ควรเตรียมความพร้อมในการเพิ่มภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติให้ลูก โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเด็ก เช่น วิตามิน A B C D และ E และแร่ธาตุบางชนิดเช่น สังกะสี ไอโอดีนและธาตุเหล็ก โดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของเบต้า-กลูแคน ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและเสริม สร้างประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันในเด็กได้เมื่อดูแลลูกน้อยอย่างถูกต้อง และเสริมภูมิคุ้มกันด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ ครบถ้วน ก็จะทำให้ลูกน้อยมีพัฒนาการที่ดีร่างกายแข็งแรง พร้อมทุกโอกาสในการเรียนรู้


 

    Archives

    July 2013


พีจีแอนด์พี โกลด์สตาร์ l PG&P Gold Star เป็นบริษัทขายตรงที่ดีที่สุด มั่นคง เติบโตเร็ว กับแผนการตลาดทำง่าย ได้เร็ว ด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติได้รับรางวัลระดับโลก ส่งออกไปมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ระบบสนับสนุนการทำงานแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อความสำเร็จ ไปพร้อมกับเรา ไปพร้อมกับ พีจีแอนด์พี